7.7 C
Tehran
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

تگ ها : شرکت تجاری

اجتماعی علم و فن آوری

یک سال بدون گوشی هوشمند زندگی کنید و ۱۰۰ هزار دلار جایزه بگیرید

مدیر خبری
پیشامد- یک شرکت تجاری در آمریکا به مردم قول داده که اگر بتوانند یک سال بدون گوشی هوشمند زندگی کنند، جایزه ای صدهزار دلاری دریافت