9 C
Tehran
فروردین ۶, ۱۳۹۸

دسته بندی عکس

چند رسانه ای عکس

تظاهرات علیه سیاست های ماکرون در پاریس‎/تصویری

مدیر خبری
پیشامد- چهارمین دور از تظاهرات ضد دولتی در فرانسه درحالی پایان یافت که حدود ۱۴۰۰ نفر شب را در بازداشتگاه بسر برده و درمجموع ۱۴۰