7.7 C
Tehran
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

دسته بندی نفت و گاز پتروشیمی

اقتصاد مالی نفت و گاز پتروشیمی

احیاءگر صنعت پالایشگاهی/بهارستانی‌هاآستین بالا زدند

مدیر خبری
مقیم/وضع مجدد تحریم‌ها و سخت بودن فروش نفت خام،توسعه صنعت پالایشگاهی با استفاده از سرمایه‌های مردمی و فروش فرآورده‌های نفتی را به راهکاری اجتناب ناپذیر